Bimbingan Kepenulisan

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di Forum Lingkar Pena Jakarta Raya maupun masyarakat luas. Kami berinisiatif untuk mengadakan kelas-kelas kepenulisan secara periodik.

Dengan narasumber atau trainer yang kredibel, kelas-kelas ini diharap dapat menelurkan penulis-penulis berkarakter di masa yang akan datang.